با وردپرس می‌شود موشک هم هوا کرد!

طراحی سایت در شیراز

با وردپرس می‌شود موشک هم هوا کرد!

حتمالا شما هم در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی، خالی‌بندی‌های که قهرمانان داستان با کامپیوتر انجام می‌دهند، دیده‌اید.امروز دیدم که «مت مولنوگ» چیزی در مورد توانایی جدید وردپرس، یعنی هدایت موشک نوشته است! متوجه شدم که در یکی از سریال‌های انگلیسی یعنی  Strike Back، موقع نمایش سامانه هدایت موشک، از کدهای وردپرس استفاده شده است. این کدها در فایل post.js وردپرس استفاده می‌شوند.

/ اخبار

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *