پادکست مهندسی زندگی روحیه

همراهان عزیز رادیو زئوس:

گروه مارکتینگ زئوس بعد از ارائه پادکست های محتلف فرهنگی و تکنولوژی و….تصمیم به راه اندازی ویژه برنامه ای متفاوت تحت عنوان مهندسی زندگی نموده است.

پیشنهاد میکنم یک فنجان چای آماده کنید و به فایل صوتی پیش مقدمه گوش فرا دهید تا با واژه و مفهوم مهندسی زندگی بیشتر آشنا شوید و شادی گمشده در لحظات خود را بیابید.

فایل مهندسی زندگی پارت سوم

فایل مهندسی زندگی پارت دوم

فایل مهندسی زندگی پارت اول